Imprint

COPYRIGHT
All entries must be original work and the participant must either be the sole owner or the transferee of the copyright.
By entering the project, participants retain full copyright of their images. However, participants also agree to be bound by Facebook legal terms (https://www.facebook.com/ legal/terms). Participants also grant the organisers the right to publish and exhibit uploaded photographs only for reasons connected with the project idea and after mutual agreement.
No fee will be payable by the organisers for this use.
Participants should retain the original digital file/negative of their entry as they may be asked to prove ownership of the work, as well as providing the promoter with the photo in the highest possible resolution

TELİF HAKLARI
Tüm gönderiler orijinal eser olmalı ve katılımcı eserin telif haklarının tek sahibi ya da bu haklar kendisine feragat edilmiş olmalıdır.
Bu projeye dahil olan katılımcıların eserleri üzerindeki telif hakları saklı tutulacaktır. Ancak Facebook Hak ve Sorumluluklar Bildirimine tabii olduklarını da kabul etmiş olacaklardır. (https://www.facebook.com/ legal/terms). Katılımcılar aynı zamanda organizatörlere, sadece proje ile ilintili konularda ve karşılıklı anlaşma sağlandıktan sonra, siteye yüklenen fotoğrafları basma ya da sergileme haklarını da bağışlamış olacaklardır.
Bu kullanıma karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.
Katılımcılar, eserin sahibi olduklarını kanıtlamak ya da baskı veya sergi için en yüksek çözünürlüklü dosyayı sağlamak gerekçesiyle orijinal doküman/negatifi teslim etmekle yükümlüdür.

حقوق النشر
كل المشاركات يجب ان تكون أصلية. والمشاركة يجب ان يكون المالك الوحيد للصور.
المشروع يفز حقوق الملكية لكل المشاركين و لكن المشاركين عليهم القبول بحقوق الملكية المنصوص عليها بالفيس بوك
https://www.facebook.com/ legal/terms
المشاركون أيضا يمنحون المنظم حق نشر وعرض الصور فقط للأسباب المتعلقة بالمشروع بعد اتفاق مشترك.
لا يوجد رسوم يجب على المنظم دفعها مقابل نشر الصور.
على المشاركين حفظ النسخ الأصلية من مشاركتهم، لإثبات حق الملكية و محاولة إعطاء المنظم الصورة بأعلى بدقة ممكنة.
هو مشروع صغير ضمن ايطار